Annonsebilag

Nordisk Energikontroll AS er totalentreprenør på varme- og kjøleløsninger for bygg med et klimarettet fokus.

Vi er spesialister på utfasing av oljefyr og overgang på til alternative energikilder. Eksempelvis solenergi , vannbåren varme eller fjernvarme.

Vi sitter med en solid erfaring når det kommer til bergvarme pumper med energibrønner i både borettslag og sameier. I tillegg bistår vi med andre økonomiske og energismarte tiltak.   

Vi tilbyr også tjenester innen energioppfølging.

Om oss

Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og kjøleanlegg. Våre ansatte har opparbeidet lang erfaring og god faglig kompetanse gjennom 25 år.

Vi har over 10 års erfaring med større varmepumpeinstallasjoner som henter energien fra berg, luft og sol. Se våre referanser for ytterligere informasjon.