Glitni: Konsulentselskapet som får dataene dine til å glitre

Betalt annonsørinnhold:
Da gründerne startet Glitni Consulting AS i februar 2022, var målet å skape drømmejobben for talenter som brenner for å skape verdi ut av data gjennom analyse. Etter ett år har selskapet 7 ansatte og opplever stor interesse både på ansatt- og kundesiden. 

Landets eneste rendyrkede data og analyse-miljø
– Når du kombinerer ekspertise innen D&A med lidenskap, og det er etterspørsel i markedet, så må det bli bra. Vi er per i dag det eneste rendyrkede data- og analyseselskapet, og i skjæringspunktet mellom management consulting og teknologi har vi funnet en posisjon som er attraktiv både for kunder og ansatte, forteller Magne Bakkeli, som er medgründer og daglig leder i selskapet. 
Selv har han over 24 års erfaring fra management consulting innen data og analyse, blant annet fra PwC, hvor han var direktør for Data & Analytics i over 11 år. Her bygde han fra bar bakke et D&A-team på 27 konsulenter i verdensklasse. 
– Jeg elsker å sette meg inn i kundens problemer og løse dem med moderne teknologi. I kundeprosjekter er rollen min ofte å se det større bildet og hjelpe organisasjonen å prioritere for maksimal effekt, og jeg er gjerne tolken mellom de som jobber med forretningen og de som jobber med teknologien, sier Bakkeli.
Rådgivning og implementering
Glitni tilbyr rådgivnings- og implementeringstjenester som hjelper virksomheter med å hente ut verdi fra data. Dette inkluderer:
Design og utvikling av dataplattformer
Glitni designer og utvikler løsningsarkitektur for dataplattformer (MLOps, DataOps), og bistår med etablering av data lakehouse og datavarehus. Selskapet er teknologinøytralt, men deres data engineers har ekspertise på populære teknologier som Microsoft Azure Synapse , Google Cloud (Google BigQuery), Snowflake, Databricks og Dbt, og er dermed godt rustet til å skape solide og effektive løsninger for kundene.
Arkitekturrådgivning
Glitni hjelper virksomheter med å designe arkitektur for dataplattformer og dataprodukter, inkludert data governance og data pipelines, for å sikre kvalitet og effektivitet i dataproduktene. De bistår også med å fornye data-arkitektur innen et domene eller økosystem rundt en forretningsprosess. 
Organisering av datateam
Glitni hjelper virksomheter med å lede programmer, prosjekter eller produktteam relatert til dataplattformer og dataprodukter. De bidrar også med å etablere varige leveransemodeller, utvikle prosesser for data governance og å styrke analytisk kompetanse i selskapet.
Målbilder knyttet til data og analyse
Glitni tilbyr rådgivning innen utforming av målbilder for data og analyse for å få mest mulig effekt og fart av investeringer i data og datainitiativ. De bidrar også som rådgivere om dere ser forretningsmuligheter gjennom data.
Anbefalte lenker: